வணக்கம் கரூர் - நமது வஞ்சி நகரின் குரல் | கரூர் நிகழ்வுகள் | கரூர் செய்திகள் | Vanakkam Karur | Karur News

நாட்டு வைத்தியம

எலும்பு முறிவை குணமாக்கும் எலும்பொட்டி செடி

எலும்பு முறிவை குணமாக்கும் எலும்பொட்டி செடி   எலும்பொட்டி செடி வகையைச் சேர்ந்தது. இது வளமான மண்ணில் நன்கு வளரும். மிதமான சீதோஸ்ணம் போதுமானது. இது பற்றி மேலும் படிக்க »


விளம்பரம்