கரூர் பரணி பார்க் பள்ளியின் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு தகவல்கள்

கரூர் பரணி பார்க் பள்ளியின் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு தகவல்கள்

Stupendous Performance: 10th results of Bharani Park, the school of excellence:
State Third Rank &
School First Rank:
B.Kishore
-497 marks (2 students).
School 2nd:
S.Girubalini,
T.Rajpriya &
M.Kousik -496 marks (3 students).
School 3rd:
R.Aparna,
M.P.Dharsan &
S.Ragul - 495 marks (3 students).
495 marks & above: 8 students.
490 marks & above: 21 students.
Congrats Team Bharani!


ஒப்பான செய்திகள்...


விளம்பரம்