இந்திய ரூபாய் நோட்டுக்களின் பின் பக்கத்தில் உள்ள படங்களின் அர்த்தம் தெரியுமா உங்களுக்கு...?

இந்திய ரூபாய் நோட்டுக்களின் பின் பக்கத்தில் உள்ள படங்களின் அர்த்தம் தெரியுமா உங்களுக்கு...?

இந்திய ரூபாய் நோட்டுக்களின் பின் பக்கத்தில் உள்ள படங்களின் அர்த்தம் தெரியுமா உங்களுக்கு...?

 

* ரூ.1 மும்பை அருகே கடலில் அமைந்துள்ள கட்ச்சா எண்ணெய் எடுக்கும் இடம் "சாகர் சாம்ராட்".

 

* ரூ.2 தேசிய விலங்கு புலி மற்றும் இந்தியாவின் முதல் செயற்கைக்கோள்

ஆர்யபட்டா.

 

* ரூ.5 விவசாயத்தின் பெருமை

 

* ரூ.10 (புலி, யானை, காண்டா மிருகம்) விலங்குகளின் பாதுகாப்பு.

 

* ரூ.20 - கோவளம் - கடற்கரை - அழகு.

 

* ரூ.50 இந்திய பார்லிமெண்ட் ஜனநாயகத்தின் நம் விடுதலை ஆட்சியின் பெருமை.

 

* ரூ.100 இமயமலை, இயற்கை அழகு.

 

* ரூ.500 தண்டியாத்திரை, சுதந்திரத்தின், தேசதந்தையின், மாண்பு.

 

* ரூ.1000 - இந்தியாவில் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி.


ஒப்பான செய்திகள்...


விளம்பரம்