கரூர் வைஸ்யா வங்கியின் முன்னாள் தலைவர் மற்றும் கரூர் கூடைப்பந்து கழக துணைத்தலைவர் திரு.A.S. ஜனார்தனன் அவர்கள் இன்று மதியம் இயற்கை எய்தினார் என்பதை ஆழ்ந்த வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

கரூர் வைஸ்யா வங்கியின் முன்னாள் தலைவர் மற்றும் கரூர் கூடைப்பந்து கழக துணைத்தலைவர் திரு.A.S. ஜனார்தனன் அவர்கள் இன்று மதியம் இயற்கை எய்தினார் என்பதை ஆழ்ந்த வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

கரூர் வைஸ்யா வங்கியின் முன்னாள் தலைவர் மற்றும் கரூர் கூடைப்பந்து கழக துணைத்தலைவர்  திரு.A.S. ஜனார்தனன் அவர்கள் இன்று மதியம் இயற்கை எய்தினார் என்பதை ஆழ்ந்த வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.


ஒப்பான செய்திகள்...


விளம்பரம்