சனி பகவானின் தண்டனையில் இருந்து தப்பிக்க ஒரு சிறந்த பரிகாரம்

சனி பகவானின் தண்டனையில் இருந்து தப்பிக்க ஒரு சிறந்த பரிகாரம்

சனி பகவானின் தண்டனையில் இருந்து
தப்பிக்க
ஒரு சிறந்த பரிகாரம்


ஏழுதலைமுறைக்கு முன் செய்த
பாவங்களும்,இந்த தலை முறையில்
நீங்கள் செய்த பாவங்களும்,அனைத்தும்
தீருவதற்கு ஒரு மிகச் சிறந்த பரிகாரம்,

எவர் ஒருவர் செய்தபாவங்களும்,
அவருக்கு பூமெராங் ஆகி திரும்ப
கிடைப்பது- அவருக்கு ஜாதகப்படி
மோசமான தசா,புக்தி நடக்கும்
காலங்களில்.அல்லது அஷ்டமச் சனி
ஜென்ம சனி நடக்கும் காலங்களில்-
சனி பகவான்,தயவு ,தாட்சண்யமின்றி-
கொடுமையாக தண்டிக்கிறார்.

கீழே கொடுக்கப் பட்டிருக்கிற விஷயம்-
யாரும் சனியோட கடுமையால பாதிக்க
படக்கூடாதுங்கள் கிறதுக்காக ஒரு சித்தர்
பரிந்துரைக்கும் மிக எளிய பரிகாரம்.

பச்சரிசியை ஒரு கையில் அள்ளி
அரிசியாக அல்லது அதை நன்கு பொடி
செய்து சூரியநமஸ்காரம்
செய்துவிட்டு,விநாயகப்பெருமானை
மூன்று சுற்றி சுற்றிவிட்டு அந்த
அரிசியை
விநாயகரைச்சிசுற்றிப்போட்டல்,அதை
எறும்பு தூக்கிச்
செல்லும் அப்படித்தூக்கிச் சென்றாலே
நமது பாலங்களில் பெரும்பாலானனை
நம்மைவிட்டுப் போய்விடும்.

வன்னி மரத்தடி விநாயகராக இருந்தால்,
அது இன்னும் விசேஷம்.
சனிக்கிழமைகளில் இதை செய்யவும்.

அப்படித்தூக்கிச்சென்ற பச்சரிசி மாவை
எறும்புகள் தமது மழைக்காலத்திற்காக
சேமித்து வைத்துக்கொள்ளும்.எறும்புபின்
எச்சில் அரிசிமாவின் மீது பட்டதும் அதன்
கெடும்தன்மை நீங்கிவிடும்.இந்த
பச்சரிமாவை சாப்பிடுவதற்கு இரண்டரை வருடங்கள்
எடுத்துகொள்ளும்.இப்படி
இரண்டேகால் வருடங்கள் வரை
எறும்புக்கூட்டில் இருப்பதை
முப்பத்துமுக்கோடி தேவர்கள்
கவனித்துக்கெண்டிப்பார்கள்.இரண்டரை
ஆண்டிற்கு ஒருமுறை கிரகநிலை
மாரும்.அப்படி மாறியதும்,அதன் வலு
இழந்துபோய்விடும்.இதனால்,நாம்
அடிக்கடி பச்சரிசி மாவினை எறும்புக்கு
உணவாகப்போடவேண்டும்.

ஓர் எறும்பு சாப்பிட்டால் 108
பிராமணர்கள் சாப்பிட்டதற்குச் சமம்.
எனவே இது எத்தனை புண்ணியம்
வாய்ந்த செயல் என்று தெரிந்து
கொள்ளுங்கள்.

இதனால், சனிபகவானின் தொல்லைகள்
நம்மைத் தாக்காது.
ஏழரைச்சனி, அஷ்டமச்சனி, கண்டச்சனி,
அர்த்தாஷ்டகச்சனி-சனி மகா தசை
நடப்பவர்களுக்கு,இந்த செயல் ஒரு மிக
பெரிய வரப்பிரசாதம் ஆகும்.

உடல்,ஊனமுற்றவர்களுக்கு-
காலணிகள்,அன்ன தானம்-அளிப்பது,
மிக நல்லது.

உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு,உங்கள்
நண்பர்களுக்கு இதை தெரியப்
படுத்துங்கள்.


ஒப்பான செய்திகள்...


விளம்பரம்