நட்பு என்றால் என்ன?

நட்பு என்றால் என்ன?

நட்பு என்றால் என்ன?

/////////////"நட்பு என்றால் என்ன என்ற நம் கேள்வி பதில் தளத்தில் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு விடை தரும் நோக்கத்தில் எழுந்த சிறிய கவி "//////////// 


********************************************************************** 

>>>>>>>>>>நகைச்சுவை அளிக்கும் மருந்து 

>>>>>>>>>>>கவலையை கடக்க செய்யும் பாலம் 

>>>>>>>>>>அன்பான போதனை அளிக்கும் குரு 

>>>>>>>>>>நம் மனதின் உடல் வடிவம் 

>>>>>>>>>>நம் உயிரின் உணர் வடிவம் ............ 

******************************************************************


ஒப்பான செய்திகள்...


விளம்பரம்